Om Kulvent


Kulvent - opplæringskontoret for kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk


Kulvent er et nytt opplæringskontor for lærlinger som tar fagbrev som kulde- og varmepumpetekniker eller ventilasjonstekniker.

Kulvent ble stiftet sommeren 2022 som et nasjonalt opplæringskontor. Kulvent er allerede godkjent som opplæringskontor i flere fylkeskommuner og søker godkjenning i de fylkene hvor vi får lærebedrifter.


Medlemskap i Kulvent er gratis!


Alle bedrifter som er potensielle lærebedrifter til fagene kan bli medlem av Kulvent. Medlemskapet er gratis, Kulvent dekker sine kostnader ved å ta en andel av lærlingetilskuddet som følger med hver lærling.


Kulvents oppdrag


Kulvents oppdrag er å gjøre det lettere for din bedrift å ha lærling og sørge for at lærlingene får den faglige ballasten de trenger.

Kulvent hjelper bedriften med administrasjon av lærlingen, sikrer kvaliteten på lærlingens utdanning, tilbyr de kursene lærlingen trenger og veileder bedriften med alt den trenger å vite for å være en god lærebedrift.

Kulvent jobber aktivt med å sikre rekruttering til skolene og bransjen. Sammen med lærebedriftene utdanner vi fremtidens ventilasjonsteknikere og kulde- og varmepumpeteknikere.

Image

Hvem er vi?


Daglig leder:
Thomas Bergersen

Styret:
Espen Rønning, VKE – Styreleder
Erik Hoksrød, Kelvin – Nestleder
Einar Gulbrandsen, Norsk Varmepumpeforening
Henning Friis, Luftkvalitet
Kristoffer Borge, CoolTeam
Maria Helén Larsen Reinnel, Eptec
Sindre Gruben Olsen, Therma Industri
Stig Uthushagen, GK Norge


Viktige dokumenter