Karriere

Image

Hva gjør kuldeteknikere og ventilasjonsteknikere?Image

Kuldetekniker og ventilasjonstekniker er fagbrev innen elektrofaget.  De jobber med tekniske anlegg i bygg og industri. Arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende. Du vil montere og innregulere nye anlegg,  samt utføre service og vedlikehold på eksisterende anlegg.

På disse sidene kan du lese mer om kuldetekniker og ventilasjonstekniker

Image

Arbeidsmuligheter


Tekniske anlegg i  bygg og industri blir stadig mer avanserte og installasjon og service av anleggene krever stadig mer kompetanse. Etterspørselen etter kuldeteknikere og ventilasjonsteknikere vil derfor bare øke i de kommende år.

Det er gode muligheter for lærlingeplass og ved fullført fagbrev er det gode jobbmuligheter. Kuldetekniker og ventilasjonstekniker er blant de best betalte håndverksyrkene (kilde SSB). 


Image

Videre utdanning:

I tillegg til fagutdannede har bransjen også behov for de med høyere utdanning og de som ønsker å videreutvikle seg som fagperson. Det er flere muligheter: