Kuldetekniker

Image

Hva gjør en kuldetekniker?


Kulde- og varmepumpetekniker het tidligere kulde- og varmepumpemontør, men endret navn i forbindelse med fagfornyelsen i 2021.  Kulde- og varmepumpeteknikk er et elektrofag.

Kuldeteknikerens arbeidsoppgaver inkluderer å montere, starte opp og innregulere nye kuldeanlegg. De utfører også service og vedlikehold, med feilsøking og reparasjon av anlegg.


Hvor jobber kuldeteknikeren?


Arbeidsgiveren til en kuldetekniker er som regel en kuldeentreprenør eller leverandør. I det daglige vil kuldeteknikeren jobbe ut på byggeplasser eller utføre service og vedlikehold på eksisterende kuldeanlegg og varmepumper.

Kuldeanlegg og varmepumper finnes i nesten alle større bygg. Blant annet vil kuldeteknikeren kunne jobbe med:

  • kjøle- og frysedisker i dagligvarebutikker
  • større industrielle fryseanlegg
  • fryseanlegg på fiskebåter
  • varmepumper i større nærings- og boligbygg
  • isanlegg i ishaller og kunstisbaner
  • kjøleanlegg til datasentre, industri og yrkesbygg

Vaksiner, til blant annet Covid-19, er ofte avhengig av å lagres på veldig lave temperaturer (under -50 °C). Transport og lagring av disse vaksinene hadde vært umulig uten løsningene bransjen leverer. Dette gjelder også frakt og lagring av mat og andre forgjengelige varer som også er helt avhengig av jevn lav temperatur. Vårt moderne samfunn hadde vært umulig uten kuldeteknikken.

Image

Personlige egenskaper


En kuldetekniker må ha interesse for teknologi, ha god systemforståelse og være nøyaktig. Kuldeteknikeren blir ofte sendt ut alene på oppdrag og må kunne jobbe selvstendig. Man må også være ansvarsbevisst og serviceinnstilt.

Sertifikat klasse B er et krav hos de fleste arbeidsgivere for å kunne komme seg fra kunde til kunde.